Blue Guppy - | Fishingrod-en.com

Blue Guppy

blue guppy

Lepistes ısıtıcı olmadan yaşar mı?

Onur, stçsz baklmaz. Kaliteli almanda uzun vade de iyi olacaktr.Sera, eheim ve tetra stçlar öneririm.

1 Erkek Lepistese kaç dişi düşer?

When it comes to erkek lepistes, 2-3 adet dişi nüfus varsa is typical; erkek’in ilgisi daha çok dişiye dalacak and çiftleşme somas dişi balklar için daha stressiz bir ortamda gerçekleşecektir.

Lepistes en az kaç derecede yaşar?

Tropikal bölge canlsdr, 25-28 derece scaklkta beslenmesi gerekir. Düzgün beslendii takdirde çok kolay bir biçimde ürerler.

Lepistes balıkları kendi yavrularını yer mi?

Doguranlar yemezler! Az da olsa yiyecektir. Bol bitki ve düzenli beslenmeyle minimuma inecektir. Canl doguranlar yemezler!

READ ALSO:  Betta Fish White Spots

Leave a Comment